SEBÉSZETI ÉS SZEMÉSZETI TANSZÉK ÉS KLINIKA

Állatorvostudományi Egyetem

OKTATÁSOktatási segédanyagok

Bejelentkezés:


Felhasználónév:
Azonosító:


Az oldal tartalmának megjelenítéséhez be kell jelentkezned!

 


 

Az COVID helyzettelkapcsolatos aktuális információk az egyetem honlapjának megfelelő rovatában olvashatók.

 

Az Oktatás aktuális tananyagai a Moodle felületén keresztül érhetők el.

Emellett a Kisállatgyógyászat 1. tárgy Radiológia és Aneszteziológia tesztkérdései a Sebészet Tanszék Google Drive mappájában találhatók.

 

 

1. Általános tudnivalók

A tanszék rövid története

 

A tanszék felépítése, egységei

A Sebészeti és Szemészeti Tanszék fő tevékenységi köre az állatorvosi sebészet, szemészet, radiológia és aneszteziológia tágyak oktatása. A tárgyak gyakorlati jellege miatt a tanszék részt vesz az Egyetem Központi Oktató Kisállatklinikája működtetésében, amelynek elsődleges célja, hogy a hallgatók testközelből láthassák és gyakorolhassák a sebészet tudományát. A klinikai tevékenység egyúttal hagyományos értelemben vett állatorvosi gyógyító szolgáltatás, amely a beteg állatok és tulajdonosaik igényeit igyekszik kiszolgálni. A tanszék dolgozói egyúttal tudományos tevékenységet is folytatnak, kutatásaikkal hozzájárulnak az állatorvosi sebészet fejlődéséhez.
A kisállatsebészet oktatása az István utcai campusban történik.


Változások az oktatási rendben 2020-tól

2020-tól a Sebészet I. résztantárgyait (Radiológia, Aneszteziológia) a Belgyógyászat Tanszék által gondozott Kisállatgyógyászat I. tantárgy keretein belül oktatjuk. A sebészet tantárgy megfelelő fejezetei 2020 őszétől a Kisállatgyógyászat II. és III. tantárgy keretein belül érhetőek el.

Az  V. évfolyam oktatása a korábbi irányelvek szerint történik.

Tanulmányi- és vizsgakövetelmények

Az előadások látogatása kötelező, az ott elhangzottak a vizsga anyagát képezik! A félév végi aláírások feltétele valamennyi gyakorlaton való részvétel, a hivatalos mulasztások (egyetemi tanulmányút, betegség) igazolása és a beszámolási kötelezettség teljesítése. A gyakorlati foglalkozásokon szükséges eszközök: fehér köpeny, fonendoszkóp.

A Sebészeti Tanszék által oktatott tantárgyak oktatási- és vizsgaanyagát az előadáson és a gyakorlatokon elhangzottak képezik!

 

A tantárgyrészek rövid leírása

KISALLATSEBÉSZET-I.

A tantárgyon belül a Tanszék által gondozott fejezetek:

 

  Állatorvosi radiológia
- radiológiai alapfogalmak, a röntgenvizsgálat fizikai háttere, a röntgenkép keletkezése
- egyes testtájak röntgenanatómiája ill. különböző kórképek röntgendiagnosztikája lovon, eben, macskán
Állatorvosi aneszteziológia
- a narkózis elmélete
- praemedikáció gyógyszertana
- általános érzéstelenítés
- helyi érzéstelenítés
- fájdalomcsillapítás
- egyes állatfajok altatása

 

KISALLATSEBÉSZET - II.

A tantárgyon belül a Tanszék által gondozott fejezetek:

Általános műtéttan I.
Általános műtéttan II.
A felső légutak sebészete
Az alsó légutak sebészete
A mellkas-sebészet alapjai
A sokk klinikai vonatkozásai
A szív- és érsebészet alapjai
A sérvek sebészete I.
A sérvek sebészete II.

KISALLATSEBÉSZET-III.

A tantárgyon belül a Tanszék által gondozott fejezetek:

 

 

A tanszék által gondozott fakultációk

- Speciális műtéti technikák kisállatok lágyszervi sebészete területén (Dr. Németh T.)  tematika

- Húsevők fogászata (Dr. Dunay M.) Tantárgyi program, fogászat

- Kisállat MR képalkotás Tematika

 

Ajánlott magyar és angol nyelvű irodalom

 

2. Oktatási segédanyagok

A legfrisseb anyagok az elearning.univet.hu oldalon keresztül a Moodle-ben találhatók. A régebbi anyagok elérhetők a jelszó ismeretében a bal oldali menüsávból.

3. Oktatási tematika

Általános felosztás


6. félév : Kisállatgyógyászat - I

7. félév : Kisállatgyógyászat - II.

8. félév : Kisállatgyógyászat - III.

9. félév
- Szemészet (Dr. Szentgáli Zsolt - Dr. Makra Zita)

 

Részletes tematika

2020. őszi félév Kisállatgyógyászat II. Általános információk

2020. őszi félév Kisállatgyógyászat II. Előadások

2020. őszi félév Kisállatgyógyászat II. Sebészeti Gyakorlatok

2020. őszi félév Kisállatgyógyászat II. Belgyógyászati Gyakorlatok

 

4. Általános információk a vizsgáról

 

Kisállatgyógyászat I.

A Kisállatgyógyászat c. tárgy végső vizsgajegye 4 részból áll: 1. radiológia és aneszteziológia gyakorlati tesztek alapján megajánlott gyakorlati jegy + diagnosztika számítógépes teszt + diagnosztika szóbeli jegy és diagnosztika gyakorlati jegy. A vizsga részleteit illetően bővebb információ itt található

Kisállatgyógyászat II.

A Kisállatgyógyászat II. c. tárgy gyakorlati jegye a félév során írt 2 zárthelyi dolgozat eredménye alapján kerül kialakításra.

Kisállatgyógyászat III.

 

Szemészet

• A teszt kitöltésére csak golyóstoll használható, ceruza nem

• Minden kérdés egyszerű választás
• A kérdések dia formájában kerülnek vetítésre
• A kivetített kérdések az első sorozatban diánként 45 mp-ig olvashatók
• Minden kérdés ismételten kivetítésre kerül a második sorozatban, ekkor diánként 15 mp-ig olvashatók
• Minden kérdésre a választ a „Válaszlapon” kell megadni nyomtatott nagybetűvel
• A „Válaszlapon” nem egyértelműen átjavított válaszokat hibás válasznak tekintjük
• A „Válaszlapon” eszközölt javításokra vonatkozólag semmilyen üzenetet nem veszünk figyelembe
• A „Válaszlapra” írja rá nevét és jegyezze meg kódszámát
• A vizsgaidő lejárta után maradjon a helyén, amíg a dolgozatokat összegyűjtjük és megszámoljuk
• A terem elhagyása azután lehetséges, amikor a dolgozatok összeszámolása megtörtént
• A vizsga eredményét kódszámok szerint a Tanszéki hirdetőtáblán és a Tanszék honlapján tesszük közzé 5 nap múlva; lehetőség van a vizsgaeredmények elküldésére az évfolyam összekötő email címére
• A kijavított dolgozatok megtekintése előzetes időpont egyeztetés után lehetséges a Sebészeti Tanszék titkárságán. Időpontot a Sebészeti Tanszék titkárnőjénél kell kérni.

>>Szemészeti tételsor

>>Tantárgyi program

 

5. Vizsgaidőpontok, vizsgaeredmények

Az időpontok és eredmények a Neptun rendszerben kerülnek kiírásra.